• شیر چدنی بخار
  مشاهده محصول

  شیر چدنی بخار

  شیر چدنی بخار Cast iron valve for Steam شیر چدنی بخار: شیرآلات چدنی بخار یکی از پرمصرف ترین شیرآلات در سیستم های آبرسانی و بخار می باشد. شیرهای چدنی بخار در فشار های pn10 ، […]

 • شیر چدنی آب
  مشاهده محصول

  شیر چدنی آب

      شیر چدنی آب Cast iron valve for Water شیر چدنی آب : شیرآلات چدنی آب یکی از پرمصرف ترین شیرآلات در سیستم های آبرسانی و بخار می باشد. شیرهای چدنی آب در فشار […]

 • شیر چدنی آب و فاضلاب
  مشاهده محصول

  شیر چدنی آب و فاضلاب

    شیر چدنی آب و فاضلاب Cast iron valve for waste water شیر چدنی آب و فاضلاب : شیرآلات چدنی آب و فاضلاب یکی از پرمصرف ترین شیرآلات در سیستم های آبرسانی و بخار می […]

 • شیر چدنی آب KSB
  مشاهده محصول

  شیر چدنی آب KSB

    شیر چدنی آب KSB Cast iron valve KSB شیر چدنی KSB: شیرآلات چدنی KSB یکی از پرمصرف ترین شیرآلات در سیستم های آبرسانی و بخار می باشد. شیرهای چدنی KSB در فشار های pn10 […]

 • شیر چدن داکتیل
  مشاهده محصول

  شیر چدن داکتیل

    شیر چدن داکتیل Ductile iron valve شیر چدن داکتیل: شیرآلات چدن داکتیل یکی از پرمصرف ترین شیرآلات در سیستم های آبرسانی و بخار می باشد. شیرهای چدن داکتیل در فشار های pn10 ، pn16 […]

 • شیر پروانه ای چدنی
  مشاهده محصول

  شیر پروانه ای چدنی

    شیر پروانه ای چدنی Cast iron Butterfly valve شیر پروانه ای چدنی : شیرآلات پروانه ای چدنی یکی از پرمصرف ترین شیرآلات در سیستم های آبرسانی و بخار می باشد. شیرهای پروانه ای چدنی […]

 • خرید شیر کشویی چدنی
  مشاهده محصول

  خرید شیر کشویی چدنی

    خرید شیر کشویی چدنی Cast iron Gate valve خرید شیر کشویی چدنی : شیرآلات کشویی چدنی یکی از پرمصرف ترین شیرآلات در سیستم های آبرسانی و بخار می باشد. شیرهای کشویی چدنی در فشار […]